showcase_dicsoitesA szó magáért beszél. Valakit megdicsérni, elismerően nyilatkozni róla, hálánkat kifejezni felé. Isten dicsőítése szívünk természetes válasza szeretetére, kegyelmére, hatalmára, erejére. A dicsőítő szív megnyitja az utat  az Ő jelenlétéhez, és előkészíti a szívet igéjének hatékony befogadásához.
A dicsőítés összefoglalóan Isten magasztalását, dicséretét, imádatát jelenti.

„akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban! Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges!” (Zsolt 135,2-3)

„Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az Ő nevét!” (Zsolt 34,4)

„Énekeljetek neki új énekeket” (Zsolt 33,3)

„Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki!” (Zsolt 33,2)

„Dávid és egész Izráel pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, lant, dob, cintányér és harsona kíséretével.” (1Krón 13,8)

Gyülekezetünkben lehetőség nyílik Isten dicsőítésére, magasztalására.
Jöjj közénk, dicsérjük együtt Istenünket hatalmáért, kegyelméért és szeretetéért. Mert Ő megérdemli, most és mindörökké.